Montaż filmowy kieurnek studiów

Montaż filmowy

Jest to kierunek dla tych, którzy którzy interesują się współczesną rzeczywistością medialną, sztukami wizualnymi, teatrem, sztukami performatywnymi, nowymi mediami oraz wszelkimi innymi eksperymentalnymi formami komunikacji. W ramach studiów można rozwinąć te zainteresowania i uzyskać profesjonalne kompetencje.

Studia na kierunku Montaż filmowy umożliwiają studentom zdobycie wiedzy związanej z montażem obrazu i dźwięku w filmie i telewizji. Studenci zapoznają się z technikami obróbki tradycyjnej i cyfrowej materiału filmowego. Zdobędą wiedzę na temat budowy obrazu ekranowego oraz technik cyfrowych współczesnych systemów komputerowych.
 
W trakcie studiów:

Obowiązkowe przedmioty na tym kierunku to:
-podstawy montażu filmowego,
-język filmu w montażu-
-montaż fabularny,
-estetyka filmu dokumentalnego,
-podstawy dramaturgii filmowej,
-podstawy pracy z kamerą,
-compositing i efekty specjalne,
-prawo autorskie,
-historia filmu polskiego,
-historia powszechna kina.

Po studiach:

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę jako montażysta przy tworzeniu filmu dokumentalnego czy też fabularnego oraz we wszystkich innych obszarach komunikacji wizualnej.