Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
     
Bezpieczeństwo narodowe kierunek studiów
Bezpieczeństwo narodowe
Kierunki studiów - Studia mundurowe i ochroniarskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe maja charakter interdyscyplinarny i łączą wiedzę z zakresu nauk społecznych, wojskowych, prawnych i ekonomicznych. Celem studiów na Bezpieczeństwie narodowym jest wykształcenie pracowników dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa (zewnętrznego i wewnętrznego, militarnego i cywilnego), którzy będą przygotowani do działań w sytuacji kryzysowej i do kierowania działaniami antykryzysowymi. Nauka na kierunku Bezpieczeństwo narodowe koncentruje się będzie na nabyciu umiejętności rozpoznawania i diagnozowania zagrożenia oraz budowaniu programów dotyczących bezpieczeństwa. Dzięki procesowi kształcenia na Bezpieczeństwie narodowym student jest przygotowywany do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym roli i zadań sił zbrojnych w systemach bezpieczeństwa, narodowym i sojuszniczym. 


W trakcie studiów:
Student na Bezpieczeństwie narodowym nabywa umiejętności rozpoznawania i diagnozowania zagrożenia oraz budowania programów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Uczy się  prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych jak i dbałości o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń w skali gminy, kraju, a także na poziomie międzynarodowym.

Po studiach:
Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe przygotowują do pracy w strukturach administracji publicznej, służbach mundurowych oraz komercyjnych podmiotach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i biznesu.

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania
Cała Polska   Białystok   Bydgoszcz   Gdańsk   Gdynia   Gorzów Wlkp   Katowice   Kielce   Kraków   Lublin   Łódź   Poznań   Olsztyn   Opole   Rzeszów   Sopot   Szczecin   Toruń   Warszawa   Wrocław   Zielona Góra  

 

Student w Zielonej Górze

Student w Zielonej Górze

phoca_thumb_s_kabaretTutaj zrodziła się tradycja polskich kabaretów, tu odbywa się największa w kraju winna fiesta, tu możesz studiować. Zielona Góra – miasto niekończącej się zabawy.
Więcej…