Uczelnie w Zielonej Górze

Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
ul. Sulechowska 18; 65-119 Zielona Góra;
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9; 65-417 Zielona Góra;
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Artystyczny
ul. Wiśniowa 10; 65-517 Zielona Góra;
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Podgórna 50; 65-246 Zielona Góra;
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Fizyki i Astronomii
ul. Szafrana 4a; 65-516 Zielona Góra;
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny
Al. Wojska Polskiego 69; 65-762 Zielona Góra;
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny
ul. Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra;
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Nauk Biologicznych
ul. Szafrana 1; 65-516 Zielona Góra;
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Prawa i Administracji
ul. Podgórna 50; 65-246 Zielona Góra;